TECNO FULAMIN

ORGANİK TOPRAK DÜZENLEYİCİ

Garanti Edilen İçerik

  • Toplam Organik Madde – % 45
  • Organik Azot – % 2
  • Toplam Humik Asit+ Fulvik Asit – % 35
  • Fulvik Asit – % 35
  • Serbest Aminoasitler – % 10
  • Maksimum Nem – % 20
  • pH Aralığı – 3-5