TECNO COMBI

İKİNCİL ve İZ ELEMENT KATKILI KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

Garanti Edilen İçerik

  • Suda Çözünür Bor (B) – %1
  • Suda Çözünür Bakır (Cu) – %2
  • Suda Çözünür Demir (Fe) – %3
  • Suda Çözünür Mangan (Mn) – %2
  • Suda Çözünür Çinko (Zn) – %7
  • Suda Çözünür Magnezyum (MgO) – %5
  • Organik Madde – %15
  • Toplam Serbest Aminoasit – %7
  • pH – %3,2-5,2