CASTILLO 20–10–10 + (2 MgO) + (10 SO3)

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Garanti Edilen İçerik

Toplam Azot (N) : % 20
Amonyum Azotu (NH4-N) : % 7
Nitrat Azotu (NO3-N) : % 2.5
Üre Azotu (NH2-N) : % 10.5
Nötral Amonyum Sitrat ve SudaÇözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 10
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5): % 10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 10
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO): % 2
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) : % 10